Najwyższa Jakość Kodu
dla Twoich Produktów

Kontakt

Zaufali Nam

Asseco
BNP
TBLX
Onet
Santander
Interia
Discovery
HRS
ING

Zapewniamy perfekcyjną jakość produktów digitalowych przez kompleksowe usługi w zakresie testowania oprogramowania. Sprawdzamy czy stworzone rozwiązania są zgodne z wymaganiami, wolne od błędów, kompatybilne i w pełni użyteczne. Pomagamy wybrać właściwe metody i rozwiązania z zakresu QA.

Główne kompetencje w obszarze testów

Testowanie niezależne

Obiektywne testy realizowane przez osoby niezaangażowane bezpośrednio w projekt.

Automatyzacja testów

Pisanie testów automatycznych do przyspieszenia procesu testowania i obniżenia kosztów.

Realizacja testów z ekspertami domenowymi

Przeprowadzanie testów przez testerów z doświadczeniem w określonych domenach biznesowych.

Consulting w zakresie testów

Doradztwo w zakresie metodyk, strategii oraz consulting dla konkretnych projektów ze strony ekspertów w dziedzinie QA.

Rodzaje testów, jakie realizujemy

Testy jednostkowe

Realizowane w celu weryfikacji poprawności wybranych części kodu.

Testy integralności

Realizowane, by określić, czy wytworzone moduły oprogramowanie współpracują ze sobą prawidłowo.

Testy funkcjonalności

Realizowane, by sprawdzić, czy produkt posiada wymagane funkcjonalności.

Testy użyteczności

Przeprowadzane, by sprawdzić, czy oprogramowanie jest łatwe i wygodne w użyciu dla odbiorcy.

Testy kompatybilności

Realizowane, by sprawdzić, czy oprogramowanie we właściwy sposób pracuje na rożnych platformach, systemach i środowiskach.

Testy wydajności

Wdrażane w celu określenia realnej wydajności w warunkach i gotowości do pracy przy zwiększonym obciążeniu.

Testy regresyjne

Realizowane, aby sprawdzić, czy wdrożenie nowych funkcjonalności nie wywoła błędów w pracy dotychczasowych elementów.

Testy akceptacyjne

Przeprowadzane, aby zweryfikować, czy założenia user stories zostały dowiezione.

Automatyzacja testów

Wdrażane, aby ograniczyć liczbę testów manualnych i przyspieszyć cały proces testowania oprogramowania.

Obszary, jakie wspieramy usługami testerskimi

Weryfikacja działania aplikacji biznesowych

Sprawdzamy, czy istniejące aplikacje faktycznie realizują określone cele i zadania operacyjne.

Aplikacje webowe, mobilne i desktopowe

Weryfikujemy poprawność działania aplikacji dedykowanych do różnych urządzeń i platform.

Automatyzacja testów i transfer danych

Automatyzacja testów w celu ograniczenia działań manualnych i zapewnienia bezproblemowego przepływu danych.

Działanie i bezpieczeństwo aplikacji

Sprawdzamy wydajność prac aplikacji oraz ich podatność na możliwe zagrożenia bezpieczeństwa.

Nasz proces testowania oprogramowania

Analiza wstępna

Każdy projekt rozpoczynamy od analizy i zrozumienia głównych celów. Na tej podstawie nasi eksperci przygotowują architekturę testową, technologie, definiują DoD i DoR. W efekcie powstaje strategia testowania.

Przygotowanie środowiska

Po określeniu strategii testowania, definiujemy kluczowe komponenty testowania, metody realizacji o kryteria powodzenia. W efekcie powstają case’y i scenariusze testowe.

Testy manualne i automatyczne

Przystępując do testowania, sprawdzamy, czy zaprogramowane elementy zgodne są z założeniami user stories. Tam, gdzie jest to wskazane, wdrażamy automatyzację testów. Po zrealizowaniu testów przekazujemy raport wskazujący błędy i problemy do naprawienia.

Transfer wiedzy, monitoring i utrzymanie

Po zakończeniu testowania nasi eksperci szkolą pracowników klienta w zakresie dalszego testowania, narzędzi oraz metodyk pracy. Tak przygotowany zespół wewnętrzny jest gotowy do tego, by samodzielnie monitować i utrzymywać prace aplikacji.

Dlaczego możesz nam zaufać?

Silne kompetencje w zakresie testów i QA

Ponad 60 specjalistów na poziomie seniora w obszarze testów

Wypracowane metodyki i dobre praktyki w obszarze testowania

Wskaźniki jakości oparte na wydajności

Zaawansowany system pomiaru jakości

Porozmawiajmy,Jak Możemy
Porozmawiajmy,Jak Możemy

Porozmawiajmy,
Jak Możemy
Pomóc Ci w Zakresie Testów

Łukasz Pol

Head of Business Development

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi. Dowiedz się więcej lub zamknij wiadomość.